Какво е добре да знаем за ECDL тестовете

По отношение кандидатстването за ECDL модулите, обучението е процес от самото тестиране. Бива извършваносамо в лицензирани центрове за обучения на ECDL.

За целта е необходимо да се подаде молба от кандидата или,чрез упълномощен представител от негово име, в лицензиран ECDL център.

Необходимо е и наличие на документ валидна Skills Card, която се закупува от лицензиран център за ECDL тестове. Картата за умения има срок на валидност 3 години, от датата на първият ECDL тест.

Датата и часът биват заявени от самия кандидат или упълномощеното от него лице, отново в лицензиран ECDL център за тестове.

По проекта ECDL за страната България пълни права за разпространение на тестовете има Консорциум ”ИСДЛ – България”.

Какво включват ECDL модулите:

Първи модул – информационни технологии (ИТ);

Втори модул – работа с компютър. Тук е включено управление на папки и файлове;

Трети модул –текстообработка;

Четвърти модул -електронни таблици;

Пети модул – база данни;

Шести модул – презентации;

Седми модул – Интернет и комуникации.

Днес, голямото семейство на ECDL, разполага с 25 ECDL центрове за тестове на територията на Република България, две години след своя старт.