ECDL

Фондация ECDL съществува от 1999 година. Нейното седалище е разположено в Дъблин, Ирландия, а дейността й се свързва с компютърните технологии и познания.

Проектът ECDL, на кратко или в пълното наименование ЕUROPEAN Computer Driving Licence е безспорно най-разпространеният измерител за компютърни умения по света и в Европа. Има превод на 38 езика и днес се използва в над 140 страни. ECDL тестове се предлагат в над 25 000 сертифицирани центрове. За него съществуват над 6 000 000 сертификата.

ECDL предлага с Европейската подкрепа на съюза и сертификат за компютърни умения като стандарт, извън границите континента и по този начин гарантира достъпа до целия свят. Сертификата е носи името ICDL International Computer Driving Licence.

В резултат от своята индивидуалност и достъпност, той дава ясна представа за нивата на компютърни умения. Прилага се и се утвърждава като стандарт за квалификация в множество държавни организации, в учебни заведения, международни компании, банки и финансови институции и др.

Не са малко и държавни и частни организации в областта на IT технологии и други сектори по света, които възприемат ECDL/ICDL, като го превръщат в задължителен при прием на нови служители, а на база резултати от тестове на служители в безспорно определяща го трудова характеристика.

Покачва се и броя на ежедневни ползватели на персонални компютри, използвали предимствата и привилегиите на различни ECDL/ICDL сертификати.

В резултат и от европейската интеграция на страната ни, в България през началото на 2007 година, проекта ECDL се разпространи успешно и утвърждаването на сертификати ECDL за компютърни умения придоби все голямо значение за страната и за нейните граждани.

Когато ЕCDL успешно стартира през2006 година април месец, в България, гражданите имат възможност да придобият сертификатECDL, чрез който да удостоверят нивото на своите компютърни умения за кандидатстване по време на работа, в държавната и общинска администрация, в частния бизнес, в чужбина, Европа или извън нея.