ECDL/ICDL – удостоверения

Всеки, който желае да придобие ECDL/ICDL удостоверение и сертификат компютърни умения според международен стандарт трябва да е на сяно със следните характеристики:

Сертификат ECDL/ICDL е голямо предимство за хората, търсещи работа в страните от Европейския съюз, в други страни извън него. Документа ECDL/ICDL е възприет като задължителен документ, който се изисква от работодатели по време на кандидатстване за много длъжности.

ECDL сертификат издаден от България бива в две форми – ECDL START и ECDL CORE. Тези документи се подготвят от Фондация ECDL – F, в град Дъблин, Ирландия.

Според някои от седемте модула на фондацията биват издавани един от необходимите документи, чиято цел е да проверяват знания и умения на кандидатите за тях.

ECDL START е сертификат, с който се стартира кандидатстването и успешно и бива издържан един от най-малко три теста по конкретен модул. За Модул 1 са типични основите на Информационни технологии.

Всеки кандидат издържал с полжителни резултати един от седемте ECDL теста, за Skills card умения, или който притежава сертификат ECDL START, има право в продължение на три години, да положи първият ECDL тест и да се яви и на някои от оставащите му ECDL тестове за достигане ниво за сертификат ECDL CORE.

ECDL CORE е сертификат за кандидат, който успешно е издържал тестовете в един от седемте модула ECDL модула